•    Gedicht X

   

  Keuvelend met verliefde kronen

   

  Keuvelend met verliefde kronen,

  Ruischend de een, rits'lend de ander,

  Zijn beuk en berk gaan samenwonen

  Als lotgenoten van elkander,

   

  In zulk een inn'ge eendracht, dat

  Men aan de witte schors moet vragen

  Wie of het berkenloof zal dragen

  En wie in ’t najaar ’t bruinste blad.

   

  Hier even breed, daar even smal,

  Stroomen hun stammen naar beneden,

  Uitwijkend, hunk'rend en tevreden,

  Geven en nemen, een en al,

   

  Tot waar de saamgevoegde wortel

  De strengheid voedt van ’t mijn en dijn

  Alsof met een onzichtb're mortel

  De grensvlakken bestreken zijn.

   

  Maar lager, diep onder de aarde,

  Daar heerscht de nijd van ’t voorgeslacht,

  Dat waterdruppelen vergaarde

  Met harig zuigende overmacht,

   

  Elkaar verdringend, moord beramend,

  In zulk een schennis van ’t verbond,

  Dat elk der wezens zich zou schamen,

  Wanneer ’t kon schouwen in zijn grond.

   

  Dichter: Simon Vestdijk

  Bundel: Fabels met kleurkrijt

Galerie

1

2

Beuk en Berk

©

Jeannette van der Linde-Germeraad

TextielArt